VIVA LA MUSICA: Хорът на софийските момчета чества своя 50-годишен юбилей

Списание „Музикални хоризонти”, септември 2018 г.

VIVA LA MUSICA:
Хорът на софийските момчета чества своя 50-годишен юбилей

На 21 юни в рамките на Международния фестивал „Софийски музикални седмици” и под патронажа на Министерството на културата Хорът на софийските момчета при читалище „Цар Борис III – 1928” отбеляза 50-годишнината от своето създаване с тържествен концерт в зала „България”.

Сп. Музикални хоризонти, бр. 7, септември 2018

Честването на подобен юбилей в случая е отвъд казионната празничност, която все по-тривиално предопределя значителен брой музикални събития в страната ни, целящи опазването на паметта за някоя важна творческа фигура или напомнящи за съществуването на някоя значима художествена организация във време на апатия към традицията и високата култура – тривиалност, предпоставена от криволиченето на такива прояви между панахидността и рутината, помрачаващи светлината на празника със сивата баналност на задължението и делника.

Половинвековното съществуване на първия в България момчешки хор е повод за специален празник не просто защото е успял да оцелее въпреки обществената ситуация, а защото вече 50 години продължава да удържа първенството си в редица отношения – освен носител на многобройни първи награди, Хорът на софийските момчета е и: първият български детски хор, носител на голяма награда от международен хоров конкурс; първият български хор, извоювал правото да участва в суперконкурса за Голямата награда на Европа за хорово пеене през 1994 г. в Толоса (Испания); първият български хор, участвал през 1995 г. във фестивал на хорове лауреати от международни конкурси във Везон ла Ромен (Франция); първият и единствен представител на българското детско хорово изпълнителско творчество, включен в престижния сборник на детските хорове на Европейския съюз „Ние сме бъдещето”, публикуван през 2014 г. Подобна статистика говори за неоспоримия факт, че това е реномиран състав от световна величина, достойно и неуморно отстояващ славата си десетилетия наред. Нещо повече, за България този хор е ярък културен феномен от особено обществено значение още от момента на своето създаване през 1968 г., защото именно той приобщава българското хорово дело към голямата европейска традиция на момчешките певчески състави – дълговековна традиция, имаща корена си в християнската литургия, при която тъкмо изпълняващите боговдъхновена музика момчешки хорове, подобно на ангелите в небесата, възхваляват величието на Твореца.

Хорът на софийските момчета е създаден и ръководен до 1989 г. от Лиляна Тодорова (сред многобройните поздравителни адреси в рамките на юбилейния концерт нейните думи бяха особено важен и силно емоционален момент). От 1989 г. до днес вече близо 30 години диригент на състава е проф. д-р Адриана Благоева. През 1997 г. тя основава и Младежката формация, в която участват само бивши възпитаници от момчешкия състав, като по този начин увеличава изпълнителските възможности на хора, изявяващ се вече както три различни формации – момчешка, младежка и смесена. Под ръководството на Адриана Благоева хорът усъвършенства качествата си, разгръща концертната си дейност в страната и чужбина, редовно участва в национални и международни конкурси, осъществява редица звукозаписи и обогатява широкия спектър от стилове и жанрове в своя репертоар, включващ творби от XIV век до наши дни.

Огромна част от репертоара на хора е съставена от религиозни произведения както на западноевропейската християнска традиция, така и на източноправославната. Популяризирането на високите образци на духовната музика е може би най-важната кауза, имаща особено значение за културния облик на музикалния ни живот, на която съставът се е посветил и която на практика задава ключов аспект на творческата му идентичност, ярко открояваща го сред сродните състави в България и чужбина. Доказателство за това е и обширната дискография на хора – сред единадесетте самостоятелни звукозаписни издания от 1993 г. насам (освен тях той участва в още осем сборни албума) шест са с религиозна музика, като три от тях включват ортодоксални образци (анонимни песнопения и композиторски произведения), а останалите – меси и други литургични композиции от автори като Йохан Кристиан Бах, Джовани Батиста Перголези, Шимон Брикси, Волфганг Амадеус Моцарт, Михаел Хайдн, Шарл Гуно, Джузепе Дзелиоли и Бенджамин Бритън. Този тип репертоар съставя по-голямата част от програмите на ежегодните великденски и коледни концерти на хора (традиция, чието начало е поставено също от Адриана Благоева), като последните на свой ред предопределят друга отличителна линия в репертоара на състава – коледни песни от цял свят. Представителен подбор от тях намира мястото си в други две от самостоятелните звукозаписни издания на хора.

От не по-малко значение за българската култура и музикалното ни наследство е третият ключов аспект от дейността на състава – образцовите в своята художествена стойност премиерни изпълнения на огромно количество нови хорови творби, включително посветени на състава. По повод неговия юбилеен концертен сезон през 2018 г. Българското национално радио продуцира компактдиск, включващ деветнадесет избрани студийни и документални записи от своя фонд на специално написани за Хора на софийските момчета или премиерно представени от тях творби на водещи български композитори по текстове на изтъкнати български поети. Този албум свидетелства не само за дългогодишното ползотворно сътрудничество между диригента на хора и редица изявени автори, но и за това, че постиганите от състава висоти в интерпретационното майсторство и демонстрирането на бляскав арсенал от изразни възможности могат да бъдат мощни катализатори за ново творчество.

Естествено, програмата за празничния концерт по повод юбилея беше в по-голямата си част представителна извадка за дейността на състава: хорови песни за различните му формации от български автори от различни поколения (Петър Динев, Петко Стайнов, Светозар Русинов, Александър Текелиев и Милко Коларов) бяха последвани от произведения на западноевропейски автори от различни епохи. Разбира се, този концерт, подобно на всяка друга изява на състава, беше показателен за неговата класа – кристално чистата интонация, брилянтно изваяните фрази, пъстрите динамически контрасти, логично намерените кулминации, целеустремително изведената драматургия и бликащата от настроение интерпретация характеризират изпълненията на хора парекселанс.

Фината музикантска шлифовка и майсторското изработване на деликатни детайли в художествената изразност са сред силно впечатляващите постижения на състава, особено когато човек се замисли за крехката възраст на децата от момчешката формация и си зададе въпроса какво неуморно старание, дисциплинирано постоянство, стоическо търпение и не на последно място педагогическо призвание и богата опитност се изискват от страна на диригента и хормайстора, за да формират, укрепят и развият с годините подобно изпълнителско мислене у всеки хорист. Със своята силна (само)критичност, проницателната аналитичност и безкористна отдаденост Адриана Благоева не само култивира таланта на своите възпитаници, а с безрезервна и безпрекословна обич тя ги учи на преданата любов към музиката и се старае да разгърне в максимална степен хоризонта на тяхното творческо мислене, да рафинира до най-тънка чувствителност артистичния им усет. За своите постижения със състава Адриана Благоева е отличена със Специалната награда за диригент от първия Международен хоров конкурс в Болцано (Италия) през 2000 г., а през 2018 е удостоена с наградата „Златен век” – звезда на Министерството на културата за значим принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност. Тя е носител и на „Златна лира” на Съюза на българските музикални и танцови дейци (СБМТД) за многогодишната си диригентска дейност с Хора на софийските момчета. Наред с активността си като ръководител на състава Адриана Благоева е професор по хорово дирижиране, доктор по музикознание и музикално изкуство и декан на Теоретико-композиторския и диригентски факултет в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” (НМА). Неин възпитаник в сферата на хоровото изкуство и съмишленик в каузата като дългогодишен хормайстор (от 1999 до 2017 г.) и постоянен концертен пианист на състава е Зорница Гетова. Тук трябва да бъдат изтъкнати ловкият виртуозитет, изключителният пианизъм и естетският подход в клавирния съпровод, които тя притежава и демонстрира при всяка изява с хора, както и да бъде подчертано, че качества от подобен висок порядък са изключителна рядкост сред пианистите акомпанятори и корепетитори. Зорница Гетова работи също като корепетитор към катедра „Дирижиране” на НМА, изявява се често като камерен пианист (предимно с певци), има немалко солови изяви и участва в редица записи на камерна и филмова музика.

След гореизброеното завидните успехи на Хора на софийските момчета изглеждат като най-естествено следствие на тяхното дело, а многобройните награди и отличия сякаш се подразбират, но все пак трябва да се отбележи, че статистиката отново е повече от впечатляваща: от 1993 г. до днес съставът е спечелил една голяма, пет първи и пет втори награди от седем международни хорови конкурса; носител е на „Сребърна лира”, „Златна лира” и два пъти на „Кристална лира” на СБМТД; два пъти е награждаван със „Златното перо”; отличен е със Златен плакет на Българския хоров съюз, с Почетен плакет на Министерството на културата, с Почетен плакет на Съюза на българските композитори, с Почетен плакет на вицепрезидента г-жа Маргарита Попова, както и със специални грамоти на Столичната община за принос към българската култура; носител е и на престижната награда „Музикант на годината” (2002 г., в категорията „Активна творческа дейност”) на предаването „Алегро виваче” по програма „Хоризонт” на БНР. Хорът на софийските момчета е и от много малкото български състави, които могат да се похвалят с огромния брой на страните, в които са осъществявали концерти през годините, спечелвайки безпрекословно сърцата на публиката – Русия, Сърбия, Гърция, Полша, Германия, Италия, Испания, Франция, Словения, Словакия, Молдова, Унгария, Босна и Херцеговина, Швейцария, Белгия, Турция, Румъния и Япония. Освен активната си концертна дейност в България и чужбина хорът редовно участва в постановки на Националната опера и балет, на Музикалния театър „Стефан Македонски”, на Младежкия театър „Николай Бинев” и др.; изявява се с престижни състави като Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на БНР, Оркестъра на Класик ФМ радио, Оркестъра на Националната опера и балет, Нов симфоничен оркестър и др.; работил е с диригентите Иван Маринов, Георги Димитров, Алипи Найденов, Емил Табаков, Росен Миланов, Найден Тодоров, Йордан Дафов, Лучано ди Мартино и др.; концертирал е съвместно с изтъкнати оперни певци като Анна Томова-Синтова, Христина Ангелакова, Цветана Бандаловска, Ина Кънчева, Николай Моцов и др.

За 50-годишното съществуване на хора през него са преминали повече от 2500 момчета, като някои от тях са направили музиката своя професия – инструменталисти, певци, диригенти и педагози. И тъкмо годините на възпитание и израстване в хора са били незаменима част от техния път не само като солидно подготвени професионалисти, но и като хармонични творчески личности с богата душевност и широк светоглед. Част от тези бивши възпитаници, реализирали се като музиканти в различни професионални сфери, взеха също участие в юбилейния тържествен концерт: Росен Балкански (китара) изпълни Интродукция и фанданго от Луиджи Бокерини под клавирния съпровод на Фани Куцарова; Ясен Зердев изпълни ария из пролога на мюзикъла „Йосиф и фантастичната му пъстра дреха” от Ендрю Лойд Уебър, а във втората част на програмата в дует с Драгомир Драгиев и заедно с Борислав Вълчев на пианото изпълниха песен на Елтън Джон; брас квинтет в състав Тодор Бакърджиев (тромпет), Мартин Бодуров (тромпет), Алекс Витков (тромпет), Георги Ангелов (тромбон) и Юлиан Бояджиев (туба) взеха участие към края на програмата с жанрова джазпиеса и аранжимент за духов състав на арията на Фигаро из операта „Севилският бръснар” на Джоакино Росини, като солист тук беше тубистът Николай Темнисков. В концерта взеха участие също Кирил Петров (ударни) и проф. Атанас Атанасов – органист и музикален сътрудник на хора от 1992 г. Органистът и брас инструменталистите се присъединиха към смесената хорова формация за финалното изпълнение на песента „Viva la musica!”, композирана специално за хора по повод юбилея от Адриана Благоева и аранжирана от Атанас Атанасов, чието заглавие беше избрано и за мото на празничния концерт по повод юбилея.

50 години музиката живее във и чрез Хора на софийските момчета, обновявана от младостта и ентусиазма на певците, процъфтяваща заради таланта и посвещаването на техните ръководители. 50 години поколения деца и младежи живеят с музиката, а някои от тях дори са посветили живота си на нея, отдавайки сърцата си, защото са били възпитани в любов към хоровото пеене – една от най-облагородяващите човешкия нрав прояви на съвместно творчество. 50 години Хорът на софийските момчета ни доказва, че потапянето в света на музиката е окриляване с красота и възвисяване в добродетелност.

Илия Граматиков