Специфика на репертоара

Репертоарната палитра на хора е интересна и богата. В нея трайно присъства българската музика.

Много композитори са писали песни специално за Софийските момчета – Тодор Попов, Александър Танев, Александър Текелиев, Филип Павлов, Петър Льондев, Бенцион Елиезер, Пламен Арабов, Стоян Бабеков, Петър Крумов и др.

Сериозен дял в репертоара заемат обработките на български фолклор и църковно-славянската музика.

Изпълняваните творби от чужди композитори са от различни музикални стилове от 14 век до наши дни. Сред тях специално място заемат някои кантатно-ораториални произведения от Джовани Перголези, Шимон Брикси, Шарл Гуно, Габриел Форе, Михаел Хайдн, Бенджамин Бритън.

С голям интерес се посрещат концертите на хора с оперна музика. В тях звучи музика от Пърсел, Хендел, Моцарт, Вебер, Вагнер, Верди, Гуно, Маскани, Доницети, Росини, Бородин, Даргомижски, Рахманинов, Гершуин, Бърнстейн, както и от български автори.