Концертни пътувания

Хорът на софийските момчета е концертирал многократно в Русия, Гърция, Полша, Италия, Германия, Франция, Испания, Швейцария, Словения, Словакия, Унгария, Молдова, Босна и Херцеговина, Сърбия, Белгия и Япония.