Коледа с приятели

Публична обява с предмет: "Медийна публичност, реклама и визуализация за първото издание на Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“, със 7 обособени позиции"

Сдружение „Хор на софийските момчета“ обявява Публична обява с предмет "Медийна публичност, реклама и визуализация за първото издание на Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“, със 7 обособени позиции: 1) Медийно планиране и отразяване; 2) Изработка на рекламни пакети и банери; 3) Печат на плакати, брошури и покани; 4) Медийна реклама и излъчване на галаконцерт по национална телевизия; 5) Изработка на интернет сайт; 6) Реклама в социални медии; 7) Изработване на фотографии и аудио-визуални продукти.

Коледа с приятели

Публична обява с предмет: Осигуряване на хотелско настаняване и изхранване за провеждане на първото издание на Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“

Сдружение „Хор на софийските момчета“ обявява Публична обява с предмет Осигуряване на хотелско настаняване и изхранване за провеждане на първото издание на Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“.

Коледа с приятели

Публична обява с предмет: Осигуряване на хотелско настаняване, наем на зали и кетъринг за първото издание на Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“

Сдружение „Хор на софийските момчета“ обявява Публична обява с предмет Осигуряване на хотелско настаняване, наем на зали и кетъринг за първото издание на Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“.

Коледа с приятели

Международен фестивал "Момчетата пеят"

Сдружение „Хор на софийските момчета“ стартира изпълнението на проект BGCULTURE-2.001-0123-C01 „Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, приноса на Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, и чрез подкрепата от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Партньор по проекта е Хорът на момчетата от Рейкявик.