Клуб "Приятели на Хора на софийските момчета"

На 2 ноември 2013 г. диригентът на Хора на софийските момчета създаде алумни-клуба „Приятели на Хора на софийските момчета“.

На срещата бяха връчени сертификати за участие на всички присъстващи бивши хористи с благодарност за съществения принос в развитието на Хора. Въвеждането на системата дава възможност за изграждане на трайна връзка между възпитаниците на хора и след приключване на тяхното участие в концертния състав, както помежду им, така също и с Хора. Това подпомага развитието на организацията, чрез получаване на обратна връзка и съдействие от реализираните кадри за повишаване авторитета и популярността на състава.

Всички хористи, желаещи да се включат в Клуб „приятели на Хора на софийските момчета“ могат да изпратят съобщение на формата за контакт.

 

Основни цели

 • Да осъществява връзката между миналото, настоящето и бъдещето на Хора на софийските момчета, като създава и поддържа контакти между бившите и настоящите му възпитаници.
 • Да представлява и защитава правата и интересите на членовете си.
 • Да осъществява културен и информационен обмен на национално и международно ниво.

 

Основни задачи

 • Да поддържа базата-данни с Алумни-членове в актуално състояние.
 • Да поддържа интернет-страницата на Хора с актуална информация за мероприятията на състава.
 • Да съдейства на Ръководството на Хора при организирането и провеждането на концерти, работни срещи и други мероприятия.
 • Да подготвя и реализира или да участва като партньор в национални и международни проекти и програми, свързани с основните цели и основната дейност на Хора на софийските момчета.
 • Да участва в осигуряването на постоянен информационен обмен между Алумни-членовете.
 • Да съдейства на ръководството на Хора на софийските момчета за публикуването и разпространяването на печатни и електронни издания и статии, свързани с дейностите на Хора.
 • Да участва в осъществяването на сътрудничество със сродни музикални организации в страната и чужбина на базата на общи програми.
 • Да стимулира, насърчава и мотивира участието на хористите в репетиционната и концертна дейност на Хора.

 

Членове на Алумни-Клуб „Приятели на Хора на софийските момчета“

Александър Драговски

Антон Антонов

Божидар Томов

Боян Байчев

Виктор Ибришимов

Владимир Гегов

Даниел Минков

Даниел Наков

Димитър Краев

Драгомир Драгиев

 

Жеко Богословов

Иван Михнев

Иван Янков

Мирослав Лилов

Нено Христовски

Николай Загоров

Радослав Пенев

Светослав Томов

Стефан Филипов

Стилиян Минков

 

Стоян Певтичев

Цветан Георгиев

Ясен Зердев

Никола Димитров

Филип Гаврилов

Антон Канев

Георги Пенев

Кирил Веселинов

Теодор Попов

 

 Останете във връзка с нас.

Ще се радваме на Вашето участие!