Национални награди и отличия

1998 г. – „Златното перо” за принос в българската култура

           – „Сребърна лира” на СБМТД

2003 г. – „Златна лира” на СБМТД

           – „Музикант на годината 2002” в категорията „Активна творческа

               дейност”- класация на „Allegrovivace” на БНР.

2009 г. – „Кристална лира” на СБМТД в категорията „Хорово изкуство”

2012 г. – „Кристална лира” на СБМТД в категорията „Хорово изкуство”

2013 г. – „Златното перо” за принос в българската култура

2018 г. – "Почетен знак на Столична община"Почетен знак на Столична община" и диплом по повод 50 години от създаването на Хора на софийските момчета

2018 г. – Орден "Св. Йоан Кукузел" на Българската православна църква за църковни заслуги