Easter Concert25th Christmas concert of the Sofia Boys Choir
Conductor - prof. Adriana Blagoeva

Скъпи приятели, Тази година на 25-ти декември от 18.00 часа ще излъчим запис на нашия 25-ти Традиционен коледен концерт, състоял се в зала „България“ през 2013 г. под наслов "Коледа с приятели".

Надяваме се, както традицията повелява, отново да се видим на Коледа в 18.00 часа на живо във Фейсбук.

Организатори на събитието са Софийската филхармония и “Quarto Quartet”.

“Quarto Quartet” е формация към Софийската филхармония. Музикантите от тази формация под ръководството на цигуларя Иван Пенчев интригуват публиката с новаторските си идеи и култура на музицирането. 

Юбилейната концертната програма ще достави отново на меломаните, почитателите на хора и на “Quarto Quartet” истинска естетическа наслада. Ще прозвучат творби на църковно-славянската музика, произведения от Йохан Себастиан Бах, Георг Фридрих Хендел, Добри Христов, Стоян Бабеков, Павел Чесноков и др. 

Специални гости са цигуларят Иван Въгларов, певците Ралица Ралинова и Владимир Гегов, флейтистът Христо Павлов, органистът проф. Атанас Атанасов. Очакваме Ви!

--------------------------------------------

Dear friends, This year, on December 25, at 6 pm, we will broadcast a recording of our 25th Traditional Christmas Concert, which took place in Bulgaria Hall in 2013 under the title "Christmas with Friends". We hope, as tradition dictates, to see you again at Christmas at 18.00 live on Youtube.

The organizers of the event are the Sofia Philharmonic and the Quarto Quartet. "Quarto Quartet" is a formation of the Sofia Philharmonic. The musicians of this formation under the direction of the violinist Ivan Penchev intrigued the audience with their innovative ideas and culture of making music.

The jubilee concert program will once again bring true aesthetic pleasure to music lovers, fans of people and the Quarto Quartet. Works of Church Slavonic music, works by Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel, Dobri Hristov, Stoyan Babekov, Pavel Chesnokov and others will be performed.

Special guests are the violinist Ivan Vaglarov, the singers Ralitsa Ralinova and Vladimir Gegov, the flutist Hristo Pavlov, the organist Prof. Atanas Atanasov. We are expecting you!

https://fb.me/e/1X8fVnFha .

#Christmas #SofiaBoysChoir .

Follow us at: http://smarturl.it/swq33c

more at http://sofiaboyschoir.com