HOSANNA IN EXCELSIS

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСКА:

1. Возкресения ден, Неофит Рилски

2. Слава отцу, Йоан Кукузел

3. Достойно ест, П. Ефески

4. Возлюблю тя, Господи

5. Возкресение твое

6. Святий Боже

7. Да изправится молитва моя, Дмитрий Бортнянски

8. Ангел вопияше

9. Тебе поем, Гаврил Якимович Ломакин

10. Херувимска песен, Гаврил Якимович Ломакин

11. Отче наш, Николай Кедров

12. Един свят, Владимир Орлов

13. Разбойника благоразумнаго, Воротников

14. Сей наречений и святий ден, Дмитрий Бортнянски

15. Достойно ест, Петър Динев

16. Во царствий твоем, Петър Динев

17. Христос воскресе, Петър Динев

18. Святий боже, Петър Динев

19. Хвалите Господа с небес, Петър Динев

20. Тебе поем, Добри Христов

21. Во царствии твоем, Добри Христов

22. Елеци во Христа, Добри Христов

23. Херувимска песен, Добри Христов

24. Многая лета, Дмитрий Бортнянски