Между малките българи и латвийци в безупречна военна униформа

Така се представя светът разнообразен от традицията, свят, който трябва да откриеш и да му се възхищаваш

Елена Франческини

БОЛЦАНО. Един конкурс играе ролята на призма, която разлага и кондензира. Да слушаш цял ден разнообразна селекция от конкуренти, открива пред зрителя гами и контрасти. Изтъква намерения и разкрива различия.